Skipsreparasjon og industrielle tjenester på toppen av verden

Finalist i NHO sin fagopplæringspris 2016

KIMEK AS finalist til NHOs fagopplæringspris

- Kimek har vært og er en hjørnestensbedrift når det gjelder inntak og opplæring av lærlinger, sier Robert H. Flatli, daglig leder i Tverrfaglig Opplæringskontor i Øst-Finnmark. Tverrfaglig Opplæringskontor i Øst-Finnmark har nominert Kimek til NHOs Fagopplæringspris 2016, og bedriften er nå en av finalistene til prisen.

 

Ruster lærlingene for fremtiden

- Mange av de som kommer ut i arbeidslivet trenger ikke bare opplæring i faget, men også opplæring i hvordan man jobber, og hvordan det er å være i arbeidslivet kontra det å være skoleelev. Kimek fremmer kompetansen hos sine lærlinger og ruster de for fremtiden, mener Flatli. I nomineringen legger Flatli også vekt på at Kimek viser et stort samfunnsansvar. Da Sydvaranger Gruve gikk konkurs høsten 2015 tok Kimek selv initiativ ved å tilby 5 av lærlingene fra SVG lærlingeplass ut 2016. - Bedriften er en fremragende ambassadør for fagopplæringen, ikke bare lokalt i Sør-Varanger, men også utenfor kommunegrensen, sier Flatli.

Rekrutterer kompetanse gjennom lærlinger

- Det betyr mye for oss å kunne gi unge mennesker en læreplass. Gjennom å ha lærlinger tar vi samfunnsansvar. Lærlinger er dessuten en god måte å rekruttere kompetanse på, sier Trine Skårvik HR Manager i Kimek AS. – Vi er svært glade for å være en av finalistene til årets fagopplæringspris, og tar det som en bekreftelse på at vi gjør en god jobb med lærlinger.

 

Vinneren kåres 9. september

– Gjennom denne prisen vil vi vise frem den fantastiske jobben som blir gjort i bedriftene, sier Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Finnmark. Vi er svært glade for at Kimek er en av finalistene. NHOs fagopplæringspris 2016 deles ut til en bedrift som er en fremragende ambassadør for fagopplæringen. De to andre finalistene til prisen er Nammo Raufoss AS og Nordlie Auto AS. Prisen blir delt ut i Næringslivets Hus fredag den 9. september. Vinneren blir offentliggjort på nho.no samme dag.

 

Om NHO Fagopplæringspris

NHO har delt ut Fagopplæringsprisen siden 2012. Prisen kan deles ut til godkjente lærebedrifter som er NHO-medlemmer og som har hatt lærling(er) siste kalenderåret. NHOs fagopplæringspris har som formål å fremme fag- og yrkesopplæringen gjennom anerkjennelse og positiv synliggjøring av gode lærebedrifter.

(Pressemelding fra NHO Finnmark)

En nydelig bukett med noen av våre lærlinger
Fra venstre: David Mietinen, Jøran Pedersen, William Weigama, Kristoffer Aaen Svendsen og Nikita Felkhle

(Foto: Lene Stavå)